Faculteit BIW > Vacatures > De bio-ingenieur aan het werk

De bio-ingenieur aan het werk

Het beroep van een bio-ingenieur is niet in twee lijnen weer te geven. Omdat onze opleiding een groot aantal diplomarichtingen groepeert –met een nog groter aantal combinaties van major-minor keuzemogelijkheden- zijn de tewerkstellingsmogelijkheden voor bio-ingenieurs nagenoeg onbeperkt. Onderzoek naar tewerkstelling toont aan in welke sectoren en functies de bio-ingenieur terecht komt. Graag geven we ook enkele concrete voorbeelden.

Tewerkstellingssectoren

Ondervraging van de afgestudeerden toont aan dat ze in volgende sectoren terecht komen.
De grootste groep is terug te vinden in de industrie, waarbij de voedingsindustrie de belangrijkste sector is. Ook de chemische, de farmaceutische industrie en recentelijk, de informatica-wereld, stellen heel wat afgestudeerden tewerk. De biomedische industrie rechtstreeks gekoppeld aan landbouw neemt in aandeel af, maar blijft toch nog het vermelden waard. Hierbij wordt gedacht aan de bouw van industriële bedrijfsgebouwen, (landbouw)machinebouw, de meststoffenindustrie en grondverbetering, veevoederindustrie, de fytofarmaceutische industrie, ...

Ook binnen de overheid zijn heel wat afgestudeerden actief. Dit kan gaan om zowel federale en regionale ministeries, openbare onderzoeksinstellingen als om provinciale en gemeentelijke diensten (denken we hier maar aan de gemeentelijke milieucoördinatoren).

In Onderwijsinstellingen zijn bio-ingenieurs graag geziene leerkrachten. Zij kunnen immers alle wetenschappelijke vakken doceren (chemie, wiskunde, fysica, biologie, aardrijkskunde, informatica, ...) en doen dit meestal zonder enige voorkeur aangezien in hun opleiding al deze disciplines evenwaardig aan bod kwamen.

Onderwijzen beperkt zich niet enkel tot het lesgeven aan ASO-leerlingen. Ook in het landbouwonderwijs geven zij zowel de theorie als de praktijkvakken. Op het niveau van hoger onderwijs kan een bio-ingenieur, mits het behalen van een doctoraat, les geven aan industrieel ingenieurs of aan universitairen.

Ook in banken en verzekeringsinstellingen vullen bio-ingenieurs unieke functies in. Wie kan het best bepalen of het nog verantwoord is een lening toe te kennen aan een bepaald landbouwbedrijf, of aan een bepaald voedingsbedrijf? En wie kan de werkelijk te vergoeden schade schatten bij hagelschade aan een serre, de terugbetaling bij het uitbreken van varkenspest of de verliezen ten gevolge van bijvoorbeeld de dioxinecrisis?

Niet te vergeten zijn die mensen die naar het buitenland gaan. Tot voor kort beperkte zich dat vooral tot diegenen die zich toelegden op ontwikkelingssamenwerking. Landbouw wordt naast geneeskunde en onderwijs, gezien als de belangrijkste hulpbron voor het Zuiden.

Tegenwoordig beperkt het buitenlands avontuur zich echter niet enkel tot ontwikkelingssamenwerking. De meeste Belgische bedrijven hebben buitenlandse klanten of zijn een afdeling van een multinational zodat 'wereldwijd' reizen voor vele afgestudeerden wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse kost is.

Er zijn echter nog oneindig veel meer tewerkstellingsmogelijkheden voor bio-ingenieurs. Denken we bv. aan een wetenschapsredacteur bij de krant, tv of radio (die persoon die instaat voor wetenschappelijke programma's of bijdragen).

Zelfstandige consulenten worden door bedrijven of instellingen ingehuurd om hun activiteiten door te lichten. Bio-ingenieurs in het land- en bosbeheer staan wel eens in voor het beheer van natuurreservaten, stadsparken, voetbalvelden of andere sportterreinen (bv. golfvelden, ...). En er is nog zoveel meer!

In te vullen functies

Naast een grote verscheidenheid in tewerkstellingssectoren merken we ook een grote waaier aan ingevulde functies op. Binnen eenzelfde bedrijf kunnen verschillende functies worden ingevuld door bio-ingenieurs.

Vaak begint men in een technisch-commerciële functie. De ene groeit dan uit in de technische richting, de andere in de commerciële richting. Wie een onderzoeksfunctie uitoefent, blijft toch vaak in die richting verder werken.

Sommigen oefenen een middenkader-functie uit, anderen brengen het tot afdelingshoofd of algemeen directeur. Veel hangt af van eigen interesses en inspanningen en van de mogelijkheden die een bedrijf je kan geven.

In openbare instellingen kan je instaan voor het uitstippelen van het beleid, maar kan je ook onderzoeker of voorlichter zijn. Je hebt mensen met 'binnendienst' en ingenieurs met 'buitendienst'. Het begrip 'ambtenaar' is dus (verrassend?) ruim in te vullen.

Het is in ieder geval duidelijk dat de bio-ingenieurs geregeld een andere taakinhoud krijgen. Zeker de eerste werkjaren wordt geregeld gewisseld van job en/of werkgever. Op die manier komt elke afgestudeerde, op termijn, terecht in een job die hem of haar voldoening geeft. De meeste afgestudeerden zijn dan ook heel tevreden over hun tewerkstellingsmogelijkheden en zouden, indien ze 18 waren, terug dezelfde studiekeuze maken.

Een voorbeeld van de vele jobmogelijkheden van de bio-ingenieur (bv. een koekjesfabriek)

  • In het labo wordt een nieuw koekje ontwikkeld door een bio-ingenieur, onderzoeker.
  • Dit lukt perfect in het labo, maar een koekje produceren betekent dat een productieingenieur het koekje in productie moet brengen (met een productie van bv. 10 000 stuks per dag): hier een bio-ingenieur als productieingenieur.
  • We zijn een product aan het maken. Dus produceren we afval. Wat door de schouw en door de riolering gaat, moet aan de normen voldoen: een bio-ingenieur als milieuverantwoordelijke.
  • We zijn aan het produceren, dus willen we verkopen. Hoe verpakken we het product (per hoeveel, in welke verpakking, ...), tegen welke prijs wordt het verkocht, hoe maken we er reclame voor, ...; een bio-ingenieur als commercieel verantwoordelijke.
  • Iemand moet ervoor zorgen dat al die schakels probleemloos in elkaar passen, dat alle afdelingen met elkaar samenwerken: een bio-ingenieur als manager.