Faculteit BIW > Personeel > Data en verslagen (2016-2017)

Data en verslagen (2016-2017)

Faculteitsraad, Faculteitsbestuur, Onderwijscommissies (Ba-POC, Ma_POC), Doctoraatscommissie

Om de verslagen te kunnen lezen, moet U inloggen.
Gebruik hiervoor uw (agr)netwerk-login-gegevens.
vb.: User name: RiaU, Password: xxxxxxxx
Hebt U problemen bij het inloggen, gelieve contact op te nemen met Ria Uyttebroeck

Hieronder vindt U de verslagen van diverse facultaire vergaderingen. In sommige verslagen wordt verwezen naar bijlagen. Indien die niet onder elektronische vorm te raadplegen zijn, kan U die opvragen via het facultair secretariaat.
Een leeg document voor verslagen, kan u hier downloaden.

Faculteitsbestuur

Tenzij anders vermeld,
beginnen de vergaderingen
om 12.30 uur
in Lokaal LAND 00.208

 • 04/10/2016:
 • 08/11/2016:
 • 06/12/2016 (9.00 uur):
 • 03/01/2017:
 • 07/02/2017:
 • 07/03/2017:
 • 02/05/2017:
 • 06/06/2017:

Faculteitsraad

Tenzij anders vermeld,
beginnen de vergaderingen
om 15.00 uur
in LAND 00.06

 • 18/10/2016:
 • 13/12/2016:
 • 24/01/2017:
 • 28/03/2017:
 • 23/05/2017:

Facultair conclaaf

 • 06/10/2016:

Facultaire POC

Tenzij anders vermeld,
beginnen de vergaderingen
om 16.00 uur
in Lokaal LAND 00.06

 • 17/11/2016:
 • 16/05/2017:

Bachelor POC (Ba-POC)

Tenzij anders vermeld,
beginnen de vergaderingen
om 12.30 uur
in Lokaal LAND 00.06

 • 25/10/2016: verslag
 • 29/11/2016:
 • 20/12/2016:
 • 17/01/2017:
 • 14/02/2017:
 • 14/03/2017:
 • 18/04/2017:
 • 30/05/2017:

Master POC (Ma-POC)

Tenzij anders vermeld,
beginnen de vergaderingen
om 12.30 uur
in Lokaal LAND 00.06

 • 27/09/2016: verslag
 • 18/10/2016: verslag
 • 22/11/2016 (LAND 00.208):
 • 13/12/2016:
 • 24/01/2017:
 • 21/02/2017:
 • 21/03/2017:
 • 25/04/2017:
 • 30/05/2017:

Doctoraatscommissie

Uiterste inleveringsdatum van documenten,
vragen, ... LAND 00.05:
2016: 19 september, 17 oktober, 21 november, 12 december
2017: 23 januari, 20 februari, 20 maart, 18 april, 22 mei, 19 juni, 21 augustus, 18 september

Tenzij anders vermeld,
beginnen de vergaderingen
om 11.00 uur in Lokaal LAND 00.208

 • 27/09/2016: verslag
 • 20/10/2016 (10.00 uur - LAND 00.06):
 • 28/11/2016:
 • 19/12/2016:
 • 30/01/2017:
 • 27/02/2017:
 • 27/03/2017:
 • 24/04/2017:
 • 29/05/2017:
 • 26/06/2017:
 • 28/08/2017:
 • 25/09/2017:

ECOVO