Faculteit BIW > Personeel > Praktische regelingen

Praktische regelingen

Preventie inbraak

Er wordt bij alle gebruikers van het Landbouwinstituut op aangedrongen om er op attent te zijn om telkens u, buiten de gewone werktijden, het gebouw betreedt of verlaat, en daarbij de buitendeur opent, deze ook weer onmiddellijk achter u te sluiten. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor degenen die hier tijdens het W.E. komen werken.

november 2002

Reserveren van lokalen

De raadzaal en het vergaderlokaal 00.208 en de videoconferentie-apparatuur kunnen gereserveerd worden via de departementele secretariaten. Voor de reservatie van videoconferentie-apparatuur is een afzonderlijke werkwijze van toepassing. Het Facultair secretariaat keurt deze aanvraag goed. De beschikbaarheid van de lokalen kan hier geraadpleegd worden. De sleutel kan men op het Departementeel of Facultair Secretariaat bekomen en dient ook daar teruggebracht te worden. De lokalen dient men in ordelijke staat achter te laten met inachtname van het gebruikersreglement van respectievelijk Raadzaal en 00.208.

De andere lokalen (poollokalen) kan men reserveren via Krista Dupont, tel. 016 32 21 18. Als dit een wijziging in het uurrooster betreft dan moet dit via Liesbet Degent

14 december 2015

Aanvraag toegang tot landbouwinstituut en uitbreiding blok D
aanvraag toegang openleercentrum 91.210 (niet nodig tijdens de werkdagen van 8u tot 17u)
aanvraag toegang PC-klas 91.30 (niet nodig tijdens de werkdagen van 8u tot 17u)
aanvraag universitaire lokalen en parkings

Zie https://cwisdb.kuleuven.be/tcp-bbin/aanvraag

1 december 2015

Kopiekaarten kopen

De kopiekaarten kunnen aangekocht worden op het facultair secretariaat lokaal 00.01.

 • Aantal: 50 kopies = € 2
 • Aantal: 200 kopies = € 6
 • Aantal: 605 kopies = € 18

Kopiekaarten die opgeladen dienen te worden, kan men binnenbrengen op het Facultair Secretariaat.

 • Aantal: 2000 kopies = € 60
 • Aantal: 3000 kopies = € 90
 • Aantal: 4000 kopies = € 120
 • Aantal: 5000 kopies = € 150

22 september 2011

Standplaats fotokopiemachines

Fotokopiemachine die kunnen gebruikt worden met een fotokopiekaart van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen.

 • de Croylaan 42, gelijkvloers
 • Celestijnenlaan 200E, eerste verdiep
 • Kasteelpark Arenberg 30 (blok E), gelijkvloers
 • Kasteelpark Arenberg 20, gelijkvloers rechtervleugel
 • Kasteelpark Arenberg 20, eerste verdiep linkervleugel
 • Kasteelpark Arenberg 20, tweede verdiep linkervleugel

22 september 2015

Toegang voor bezoekers tot de universitaire parkings

Aan bezoekers kan tijdelijke toegang tot de universitaire parkings worden verleend. Het formulier vindt u op CWIS.

18 maart 2003

Toegang Parking Landbouwinstituut

Aanvragen vanuit het departement Aard- en Omgevingswetenschappen bij Agnieszka Wilanowska
Aanvragen vanuit het Departement Microbiële en Moleculaire Systemen bij Tina Timmermans
Aanvragen vanuit het Departement Biosystemen bij Griet Moens
Aanvragen vanuit de Facultaire diensten bij Linda Huysmans

22 september 2015

Tewerkstellingsovereenkomst en budgetcontrole

Het Groepsbestuur Exacte Wetenschappen heeft een nieuwe procedure goedgekeurd voor de aanvraag van benoemingen of verlengingen van benoeming voor ATP, AAP en BAP. Deze nieuwe procedure moet mogelijk maken dat het proces vlotter en transparanter verloopt.

Vanaf heden loopt de procedure als volgt:

 1. Aanvraag door afdeling en/of departement
 2. Inhoudelijk en financieel nazicht door de decaan namens het Groepsbestuur
 3. Verwerking door de personeelsdienst
 4. Goedkeuring door het Groepsbestuur

Dat betekent dat er voor de secretariaten niet veel verandert. Het grote verschil is dat de decaan nu, namens het Groepsbestuur, het nazicht zal doen. Om dit mogelijk te maken moet er voor gezorgd worden dat:

 • Een BCF voor een nieuwe aanwerving steeds vergezeld is van een ingevuld C3-formulier.
 • Dat een aanvraag zonder BCF (voor aanwerving van AAP en Flof) steeds vergezeld is van een ingevuld C3-formulier en desgevallend (Flof) een ingevulde vragenlijst voor toekenning van een doctoraatsbeurs.
 • Dat elke aanvraag voor verlenging van een AAP of Flof vergezeld is van een appreciatie, ondertekend door de promotor.

De nieuwe procedure bepaalt ook dat de ondertekende aanvragen op de personeelsdienst moeten zijn op de woensdag voor de vergadering van het GB (zie hiervoor: http://www.kuleuven.be/onderwijs/aanbod/info/50000547/n/01.htm), dat is dus precies één week op voorhand. Om deze nieuwe procedure bijgevolg zo vlot mogelijk te laten verlopen zal elke aanvraag, na de handtekening van de decaan, onmiddellijk worden doorgestuurd naar de personeelsdienst, en dus niet terugkeren naar de aanvrager. Elke afdeling of departement moet ervoor zorgen een copie te hebben genomen voordat de aanvraag naar de decaan gaat.

Nog twee opmerkingen:

 1. de procedure voor aanvragen bij LRD blijft voorlopig ongewijzigd.
 2. de drie weken die nodig zijn voor de DIMONA-procedure vangen aan vanaf het doorgeven van het electronisch BCF. Voor gewone ATP en BAP-aanvragen is dat dus reeds in stap 1 van de procedure. Voor AAP en Flof-aanvragen is dat pas bij stap 3 van de procedure. Gelieve daarmee rekening te houden.

10 februari 2009
Karine Op de Beeck