Faculteit BIW > Personeel BIW > Functioneringsgesprekken ABAP

Functioneringsgesprekken ABAP

Een functioneringsgesprek is een gesprek tussen een leidinggevende (gewoonlijk de promotor) en een doctoraatsstudent of postdoc. Het evalueert het functioneren van een ABAP-lid in zijn/haar onderzoeksgroep, maar is ook nuttig om verwachtingen tussen beide partijen uit te wisselen.

Functioneringsgesprekken zijn nog niet overal even goed ingeburgerd aan onze faculteit, en indien ze plaatsvinden gebeurt dat vaak op zeer verschillende manieren. Het staat een promotor vrij de invulling/aanpak van zo’n gesprek te bepalen, maar in een poging tot uniformisering, heeft de ABAP-geleding van de faculteit, in samenspraak met het decanaat en het faculteitsbestuur onderstaande documenten opgesteld of verder uitgewerkt.

Wat is een functioneringsgesprek?

NL
EN

Voorbeeldverslagen

Een verslag na afloop van een functioneringsgesprek is niet vereist, maar kan nuttig zijn voor terugkoppeling bij een volgend gesprek. Hieronder zijn voorbeeldverslagen te vinden, zowel voor doctoraatsstudenten als postdocs, waarin richtlijnen en relevante gespreksonderwerpen terug te vinden zijn.

NL – doctoraatsstudent
EN – PhD Student
NL – Postdoc
EN – Postdoc