K.U.Leuven
  Zoeken naar Zoeken naar personeel Zoeken naar studenten Zoeken in het organigram Zoekmatrix Zoeken op trefwoorden
   
Welkom

English

Bodems, de grond van de zaak. De bodem vormt de basis van de voedselketen en is de natuurlijke filter voor het grondwater.

De bodem is een essentieel onderdeel van het ecosysteem, het is een natuurlijke hulpbron.


Maar bodems zijn bedreigd. Er is nood aan duurzaam bodembeheer. Hoe verzekeren we de kwaliteit van bodem en grondwater voor de toekomst? Op deze webstek vind je meer over wat wij hierin onderzoeken, in verschillende hoeken van de wereld, van het veld tot op microschaal. Want bodems betekenen veel voor ons. Logisch, het is de grond van de zaak.

 


 

 

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

GEO-Instituut

Kasteelpark Arenberg 20
B-3001 Heverlee
Tel:  + 32 16 32 16 09
Fax: + 32 16 32 19 97

Celestijnenlaan 200 E
B-3001 Heverlee
Tel: + 32 16 32 97 21
Fax: + 32 16 32 97 60

K.U.Leuven - Claim Copyright Katholieke Universiteit Leuven | reacties op de inhoud: Roel Merckx
Realisatie: Karlien Cassaert| Laatste wijziging: 23-02-2007
URL: http://www.biw.kuleuven.be/lbh/lbwb/sites/Nederlands/index.htm