K.U.Leuven
  Zoeken naar Zoeken naar personeel Zoeken naar studenten Zoeken in het organigram Zoekmatrix Zoeken op trefwoorden

Welkom bij het Fruitteeltcentrum

Historiek

Het Fruitteeltcentrum is als een K.U.Leuven R&D divisie actief sinds 2004. Daarvoor was het een patrimoniumexploitatie van de K.U.Leuven die in 1989 werd opgericht. In 1989 werden de activiteiten en alle activa en passiva van de vzw Tuinbouwstichting aan de K.U.Leuven geschonken. De K.U.Leuven richtte toen voor de exploitatie te Rillaar en het toegepast onderzoek het Fruitteeltcentrum op. Het patrimonium werd in het begin van de jaren 90 volledig vernieuwd, grotendeels op eigen kosten. Momenteel heeft het patrimonium een waarde van ongeveer 2 miljoen euro. Sinds 2004 is het fundamentele en niet-contractonderzoek ondergebracht bij de Laboratorium voor Fruitveredeling en –Biotechnologie.

Missie

Het Fruitteeltcentrum is één van de agro-technische diensten van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen waarlangs de drie universitaire opdrachten worden ondersteund en gerealiseerd: onderzoek, onderwijs en dienstverlening.

Het onderzoek moet een brugfunctie realiseren tussen het fundamentele onderzoek aan facultaire labo’s, voornamelijk het Labo voor Fruitveredeling en –Biotechnologie, en praktische toepassingen. Als dusdanig heeft het onderzoek een zeer toegepast karakter en is sterk op valorisatiemogelijkheden georiënteerd. Het onderzoek is uitgesproken multidisciplinair en tracht, meestal via plantenveredeling of eraan gerelateerde benaderingen, oplossingen te vinden voor de voornaamste uitdagingen in de fruitteelt: productvernieuwing en productieverbetering vooral op gebied van ziekteresistentie, vruchtkwaliteit, boomvorm en de regulatie van de bloemvorming en de vruchtzetting. Het Fruitteeltcentrum is ook een belangrijk instrument voor de faculteit om samen te werken met externe onderzoekspartners, zoals het Proefcentrum Fruitteelt (PCF), en buitenlandse universiteiten.

De onderwijsondersteuning gebeurt vooral in het kader van diverse practica en excursies van opleidingsonderdelen van de FBIW.

De dienstverlening richt zich zowel op andere laboratoria, bedrijven, maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening als op het kenbaar maken van de faculteit en haar werking aan toekomstige studenten en socio-economische organisaties. Voor dit laatste wordt samengewerkt met de Dienst Externe Relaties en met de Dienst Onderwijs Ondersteuning van de FBIW.

Voor meer informatie kan je de hiernaast aangeduide links aanklikken.

 

 
NIEUWS
Facultair nieuws
 
THEMA
Toekomstige studenten
Rondleidingen
 

K.U.Leuven - Claim Copyright © Katholieke Universiteit Leuven | reacties op de inhoud: Katrien Demeyer
Realisatie: Maarten Keulemans | Laatste wijziging: 10-02-2006 | Disclaimer
URL: http://www.biw.kuleuven.be/ftc/index.html