Faculteit BIW > AAP/BAP Fractie! Wat, wie, hoe?

AAP/BAP Fractie! Wat, wie, hoe?

Aan Al het Plezante Bijzonder en Assisterend Personeel: de AAP/BAP Fractie is er voor jou!

English version

FRACTIE

 

De AAP/BAP fractie is een structuur die samengesteld is uit vrijwillige en geëngageerde AAP/BAP medewerkers die zetelen in diverse werkgroepen binnen onze Faculteit. We zijn ondertussen uitgegroeid tot één van de best georganiseerde facultaire vertegenwoordigingen van de hele universiteit. De taak van de AAP/BAP fractie bestaat erin om onze collega’s AAP/BAP (jullie dus) te vertegenwoordigen in de verschillende intra- en interfacultaire organen zoals faculteitsraad, faculteitsbestuur, groepsraad, departementsraad, POC, doctoraatscommissie, ... Wij zijn er om de belangen van het AAP/BAP personeel te verdedigen, om iedereen geïnformeerd te houden en -last but not least- om de teamgeest te versterken. Daarom wordt er naast deze serieuze aangelegenheden, ook tijd gemaakt voor de organisatie van vormende en ontspannende activiteiten. Deze worden georganiseerd door de werkgroep ACTIE en omvat o.a. de Assistentendag, sportactiviteiten en gezellige drinks in onze baarr.

Wie?

De 10 leden van de faculteitsraad worden jaarlijks officieel verkozen door iedereen van het AAP/BAP. Kandidaten voor de andere vertegenwoordigingen worden vervolgens aangesteld door deze verkozen leden.
Voor algemene vragen of problemen kan je altijd terecht bij onze voorzitter. Voor concrete vragen, suggesties of opmerkingen kan je de voorzitter of de mensen die in het betreffende orgaan zetelen, contacteren. Je kan de fractie ook bereiken via ABAPfractie.biw@kuleuven.be

Waar?

Maandelijks komen wij samen om gemeenschappelijke standpunten uit te werken en om informatie uit de verschillende raden uit te wisselen. Hierdoor wordt op een constructieve manier gebruik gemaakt van de inspraak die het AAP/BAP heeft in verschillende belangrijke beleidsdomeinen (bijv. de doctoraatsopleiding, de BaMa-hervormingen, de onderzoeksloopbaan, departementale aangelegenheden) en kunnen wij ook jullie op de hoogte houden.

De vergaderingen van de fractie zijn open voor iedereen en we kunnen steeds enthousiaste mensen gebruiken!

De Fractievergaderingen zijn altijd in lokaal 00.208 van het landbouwinstituut. De vergaderdata zijn hier te vinden.

Dus als je het voelt kriebelen om ook mee te werken aan een bepaald deel van het beleid of aan een leuke activiteit, contacteer dan zeker iemand van (FR)ACTIE! Het is niet alleen zeer leuk, je leert er ook allerlei extra vaardigheden die je later zeker nog van pas zullen komen.

Links